صندلی زیبایی

صندلی زیبایی یا تخت پوست و مو در دو مدل دو موتوره و سه موتوره تولید میشود که صندلی زیبایی دو موتوره دو تکه و صندلی زیبایی سه موتوره

سه تکه میباشد در هر دو مدل تنظیم ارتفاع وجود دارد دارای زیر دستی،زیر سری یا زیر صورتی به انتخاب مشتری در رنگ بندی متنوع

تولید و فروش مستقیم تجهیزات زیبایی و تجهیز کامل کلینیک های زیبایی

تولید صندلی زیبایی برقی و مکا...

صندلی زیبایی یا تخت پوست و مو در دو مدل دو موتوره و سه موتوره تولید میشود که صندلی زیبایی دو موتوره دو تکه و صندلی زیبایی سه موتوره

سه تکه میباشد در هر دو مدل تنظیم ارتفاع وجود دارد دارای زیر دستی،زیر سری یا زیر صورتی به انتخاب مشتری در رنگ بندی متنوع

تولید و فروش مستقیم تجهیزات زیبایی و تجهیز کامل کلینیک های زیبایی

تولید صندلی زیبایی برقی و مکانیکی دو موتوره و سه موتوره با تنظیم ارتفاع

کاور ای بی اس با زیر دستی و زیر صورتی 

موتور درجه یک با یکسال گارانتی تعویض

بیشتر

صندلی زیبایی