تخت معاینه

تولید انواع تخت های معاینه و ماساژ در طرح های مختلف با رنگ بندی متفاوت متناسب با سلیقه شما

تخت معاینه لوله ای پایه ثابت با لوله ی 3 سانتی و ضخامت 2 میل و رویه نئوپان روکش ابر و چرم مصنوعی 0/90

تخت معاینه پایه تاشو با لوله 30*30 ضخامت 2 میل رو یه نئوپان روکش ابر و چرم مصنوعی 0/90

تخت معاینه لوکس با لوله بیضی 5 سانت ضخامت 2 میل داری دستگیره کنار ت...

تولید انواع تخت های معاینه و ماساژ در طرح های مختلف با رنگ بندی متفاوت متناسب با سلیقه شما

تخت معاینه لوله ای پایه ثابت با لوله ی 3 سانتی و ضخامت 2 میل و رویه نئوپان روکش ابر و چرم مصنوعی 0/90

تخت معاینه پایه تاشو با لوله 30*30 ضخامت 2 میل رو یه نئوپان روکش ابر و چرم مصنوعی 0/90

تخت معاینه لوکس با لوله بیضی 5 سانت ضخامت 2 میل داری دستگیره کنار تخت و جای رول

تخت معاینه زیر سر متحرک و کشودار در طرح های مختلف

تمامی این تخت ها به وسیله جای صورتی که روی تخت ایجاد میشود به تخت ماساژ تبدیل میشود

بیشتر

تخت معاینه