اکسسوری تخت عمل

در تخت جراحی برای انجام عمل های جراحی و پوزیشن های مختلف نیاز به لوازم یا اکسسوری های مورد نیاز  میباشد

تولید انواع اکسسوری تخت جراحی با بهترین کیفیت و عرضه مستقیم به مصرف کننده

اکسسوری تخت عمل