تخت مکانیکی ABS مدل MC2

محصول جدید

تخت بستری بیمارستانی مکانیکی که به وسیله هنلدل دستی زیر سر،زیر پا و زیر ران 

تنظیم میشود که با توجه به هندل درجه یک زاویه دادن به تخت به آسانی صورت میپذیرد

این تخت بیمارستانی با رویه و سر تخت ABS و محافظ تخت مفصلی شبیه به تخت بیمار برقی

میباشد که از قیمت بسیار مناسبتری نسبت به تخت برقی برخوردار است

10 قلم

2,200,000 تومان بدون مالیات.

مــحصولات مرتبط